...

Ułatwienia dostępu

Fundacja dla osób niepełnosprawnych w Poznaniu

Fundacja dla osób niepełnosprawnych

Uczymy pokonywać bariery

Celem Fundacji jest działanie na rzecz reintegracji i integracji społecznej oraz zawodowej, szczególnie osób niepełnosprawnych. Podejmowanie działalności rozwojowej, w tym działalności edukacyjnej, szkoleniowej, informacyjnej i badawczej, skierowanej do społeczności lokalnych i całego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, absolwentów, organizacji pozarządowych i sektora edukacji.

Fundacja oferuje szeroką gamę szkoleń:

Fundacja Tyflologika - szkolenia komputerowe

Komputerowych

Fundacja Tyflologika - szkolenia językowe

Językowych

Angielski / Niemiecki

Fundacja Tyflologika - szkolenia z dostępności cyfrowej

W zakresie dostępności cyfrowej

Sklep Internetowy MasterSens

Sklep dla seniorów i niepełnosprawnych MasterSens.

Nasz asortyment:

Nasza fundacja oferuje wysokiej klasy, artykuły codziennego użytku, oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami, a także produkty wspierające terapię i komunikację.

Polecane produkty

W 2020 roku otrzymaliśmy “ZNAK JAKOŚCI” EKONOMII SPOŁECZNEJ I SOLIDARNEJ

Odznaka dla fundacji dla osób niepełnosprawnych za zajęcie pierwszego miejsca Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020

,,Tam, gdzie jest wola, jest i sposób”
Albert Einstein

Fundacja Tyflologika pomaga osobom z lekkim, umiarkowanym oraz znacznym stopniem niepełnosprawności w ubieganiu się o dofinansowania

Zachęcamy do zakupu sprzętu komputerowego lub specjalistycznego w naszej Fundacji w ramach realizowania następujących zadań PFRON:

  • likwidacji barier w komunikowaniu się (zakup sprzętu komputerowego, syntezatorów mowy itp.)
  • likwidacji barier technicznych (zakup wyposażenia mieszkania, urządzeń czytających, lup itp.)
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.