Ułatwienia dostępu

Regulamin sklepu

  1. Sklep internetowy ,,MasterSens’’ prowadzony przez Fundację Tyflologika z siedzibą
    w Poznaniu, pl. C. Ratajskiego 6, 61-726, (Adres rejestrowy: ul. Warszawska 89/5,
    61-031,Poznań, NIP: 782-25-68-546, REGON: 302619349, KRS: 0000482548
    ),

dostępny pod adresem: https://www.tyflologika.pl/mastersens (tel. 665 012 114) wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000482548, NIP: 782-25-68-546, REGON: 302619349, rachunek bankowy Santander: 90 1090 1476 0000 0001 2288 7390.

2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego Fundacji Tyflologika ,,MasterSens’’ oraz składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie.

3. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która
mogłaby wpłynąć na nieprawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym od jakiegokolwiek
ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania
treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu do celów
innych niż jego przeznaczenie.

4. W celu rejestracji w Sklepie (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz
rejestracyjny, podając imię i nazwisko, adres e-mail oraz hasło, zaakceptować
regulamin Sklepu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie
niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej
realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień
Klienta.

5. Rejestracja w Sklepie, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu są nieodpłatne.

6. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu stanowią zaproszenie do
zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

7. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez szyfrowaną stronę https://www.tyflologika.pl/mastersens. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.

8. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem.

9. Za moment przyjęcia zamówienia uważa się przekazanie zamawiającemu informacji
o nadaniu statusu „przyjęte do realizacji”.

10. W przypadku dokonania rezerwacji przez sklep internetowy https://www.tyflologika.pl/mastersens towaru oferowanego w sklepie stacjonarnym ,,MasterSens’’, moment zawarcia umowy sprzedaży następuje w sklepie stacjonarnym ,,MasterSens’’ po zbadaniu przez klienta przedmiotu zakupu oraz osobistej akceptacji oferty.

11. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu:

• zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich,

• nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

12. Fundacja Tyflologika będąca właścicielem sklepu ,,MasterSens’’ zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży.

13. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

14. Wszystkie produkty oferowane przez Sklep ,MasterSens’’ są fabrycznie nowe, chyba, że z ich opisu wynika inaczej.

15. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski, której warunki określone są w karcie gwarancyjnej.

16. Po zakończeniu procesu zakupu Klient ma 7 dni roboczych na dokonanie wpłaty. Wybierając płatność przelewem, w jego tytule należy wpisać TYLKO numer zamówienia. Dane konta Santander: 90 1090 1476 0000 0001 2288 7390.

17. Kupując kilka produktów Klient płaci za przesyłkę tylko raz.

18. Fundacja Tyflologika i jej sklep ,,MasterSens’’ są legalnie funkcjonującymi podmiotami, dlatego: do każdego zakupionego towaru Klient otrzyma paragon fiskalny lub fakturę VAT.
W przypadku, gdy dany produkt nie posiada odrębnej karty gwarancyjnej ten dokument upoważnia do złożenia reklamacji lub odstąpienia od umowy. Czas na realizacje reklamacji wynosi 5 dni roboczych (od dnia odbioru towaru do dnia wysyłki).

19. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

20. Kontakt w sprawie produktów, zamówień: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00 pod nr 665 012 114, mail: fundacja@tyflologika.pl .

21. Klient reklamujący towar lub odstępujący od umowy kupna – sprzedaży zawartej na odległość, musi dopełnić formalności określonych w odpowiednich Ustawach regulujących te kwestie.

22. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego,
a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176 z późn. zm.)
i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U.Nr 22 z 2000 r. poz. 271 z późn. zm.).

WYSYŁKA I ZWROTY

1. Sklep Internetowy ,,MasterSens’’ jest wyłączną własnością Fundacji Tyflologika z siedzibą w Poznaniu, pl. C. Ratajskiego 6 (dalej Sklep) (Adres rejestrowy: ul. Warszawska 89/5,
61-031,Poznań, NIP: 782-25-68-546, REGON: 302619349, KRS: 0000482548
). Sklep jest dostępny pod adresem internetowym: https://www.tyflologika.pl/mastersens

2. Warunkiem realizacji złożonego zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, w szczególności podanie prawidłowych danych teleadresowych oraz adresu e-mail i numeru telefonu umożliwiających potwierdzenie zamówienia.
Czas realizacji zamówienia w przypadku, gdy produkt jest na stanie, wynosi 3 dni robocze, a w przypadku produktów na zamówienie jest to zależne od podmiotów trzecich plus 3 dni.

3. Otrzymane zamówienie potwierdza upoważniony pracownik Sklepu pocztą e-mail na podany
w formularzu adres lub drogą telefoniczną.

4. Zamówione towary są dostarczane pod adres podany w formularzu zamówienia lub odbierane we wskazanym punkcie handlowym zgodnie ze wskazaniem na formularzu zamówienia.

5. Towary w naszym sklepie są urządzeniami specjalistycznymi, często produkowanymi na zamówienie – o dokładnym terminie dostawy poinformuje upoważniony pracownik Sklepu.

6. Zamówienia wysyłkowe w sklepie ,,MasterSens’’ realizowane są za pośrednictwem firm kurierskich oraz Poczty Polskiej.

7. Wszystkie paczki wysyłane: w razie, gdy stan oraz zawartość paczki przy odbiorze wzbudza wątpliwości należy spisać protokół szkody w obecności kuriera – jest on jedyną podstawą do roszczeń reklamacyjnych.

8. Zgodnie z Ustawą o ochronie praw konsumentów, istnieje możliwość zwrotu towaru (bez podania przyczyny) zakupionego poprzez zawarcie umowy na odległość. Kupujący składa oświadczenie o rezygnacji z zakupu, w terminie do 14 dni od otrzymania towaru. Następnie Kupujący od złożenia oświadczenia ma 14 dni na odesłanie towaru.

9. Zwracany towar musi być dostarczony do Sklepu na koszt Klienta w opakowaniu gwarantującym bezpieczny transport. Towar nie może nosić śladów użytkowania, musi być kompletny i zaopatrzony w oryginalną dokumentację razem z dowodem zakupu. Sklep zostawia sobie prawo do obciążenia klienta za pomniejszenie wartości towaru wynikające z nienależytego użytkowania towaru.

10. Kwota zwrotu równa się sumie ceny towaru i kosztów wysyłki do Klienta. ( Koszty przesyłki zwrotnej ponosi kupujący.)