Ułatwienia dostępu

Historia fundacji

Fundacja powstała w listopadzie 2013 roku. Jej założycielem, jest Łukasz Kozłowski. Na bazie osobistych doświadczeń edukacyjnych i potrzeby wynikającej z niedoskonałości systemu nauczania, pragnął stworzyć organizację, która wypracuje własny mechanizm kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem zaspokajania potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dlaczego nazwa Tyflologika?

Tyflologia (z gr. typhlos – niewidomy) – nauka zajmująca się problemami utraty wzroku. Logika (gr. λόγος, logos – rozum, słowo, myśl) – wedle klasycznej definicji – nauka o sposobach jasnego i ścisłego formułowania myśli, o regułach poprawnego rozumowania i uzasadniania twierdzeń.

Siedziba Fundacji znajduje się w centrum Poznania i jest przystosowana dla osób z różnymi niepełnosprawnościami.

Dysponujemy specjalistycznym sprzętem i oprogramowaniem umożliwiającym osobom niewidomym i niedowidzącym korzystanie z komputerów. Nasza kadra składa się w większości z osób z niepełnosprawnościami. W naszej pracy wykorzystujemy więc, nie tylko wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim życiowe doświadczenie.