Ułatwienia dostępu

Dofinansowanie – Aktywny Samorząd


Dofinansowanie dla aktywnych niepełnosprawnych – Aktywny samorząd


Pomagamy:

Dofinansowanie dla aktywnych niepełnosprawnych - Aktywny samorząd
  • wybrać sprzęt, który można zakupić bezpośrednio u nas
  • wypełnić wniosek, skompletować potrzebne załączniki (pomoc osobista lub zdalna)
  • złożyć wniosek w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie lub Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
  • Szkolimy z zakresu obsługi zakupionego sprzętu

Na życzenie klienta dowozimy sprzęt bezpośrednio do domu.

tel. 665 012 114

        Zapraszamy do zakupu sprzętu komputerowego i elektronicznego (iPhony, laptopy, lupy elektroniczne) oraz  specjalistycznego w naszej Fundacji w ramach Programu „Aktywny Samorząd” realizowanego przez PFRON.


Dofinansowanie dla aktywnych niepełnosprawnych - Aktywny samorząd

Kto może skorzystać z programu?

Dofinansowanie dla aktywnych niepełnosprawnych - Aktywny samorząd
  • osoby do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności
  • dorosłe (pracujące lub uczące się) osoby z niepełnosprawnością wzrokową i ruchową (kończyn górnych) w stopniu znacznym
  • osoby głuchoniewidome, z dysfunkcją narządu słuchu i problemami w komunikowaniu się (stopień znaczny)
  • osoby z problemami w komunikowaniu się, niepełnosprawnością wzrokową i słuchową w stopniu umiarkowanym
  • dofinansowania także na szkolenia z obsługi zakupionego sprzętu oraz na naprawę sprzętu zakupionego wcześniej w ramach programu
  • zwiększona wysokość dofinansowań

tel. 665 012 114