Ułatwienia dostępu

Dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych – Likwidacja barier

Dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych

Dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych z lekkim, umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności do zakupu sprzętu komputerowego i specjalistycznego w naszej Fundacji w ramach realizowania następujących zadań PFRON:

 • likwidacji barier w komunikowaniu się (zakup sprzętu komputerowego, syntezatorów mowy itp.)
 • likwidacji barier technicznych (zakup wyposażenia mieszkania, czytaków, lup elektronicznych).
Dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych

Pomagamy:

 • wybrać sprzęt, który można zakupić bezpośrednio od nas
 • wypełnić wniosek, skompletować potrzebne załączniki
 • złożyć wniosek w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie
  i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
 • na życzenie klienta dowozimy sprzęt bezpośrednio do domu


Wspieramy razem z PFRON:

Dofinansowania dla osób niepełnosprawnych

Potrzebne dokumenty:

 • orzeczenie o niepełnosprawności
 • dowód osobisty
 • informacja o dochodach netto (na rękę) swoich i członków rodziny ze wspólnego gosp. domowego
 • akt urodzenia dziecka w przypadku, gdy wniosek jest składany na dziecko.