Ułatwienia dostępu

Nasza Misja

Celem naszej Fundacji jest zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu i społecznemu.
Naszym priorytetem jest dostarczanie nowych technologii informatycznych
dostosowanych do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.