Ułatwienia dostępu

Tak pomagamy

Działalność Fundacji Tyflologika skierowana jest do osób z niepełnosprawnościami: lekką, umiarkowaną oraz znaczną. Dbamy również o rozwijanie umiejętności naszych klientów, po przez
oferowane szkolenia komputerowe, językowe oraz dostępności cyfrowej.
Oferujemy darmową pomoc w pozyskaniu dofinansowań ze środków PFRON.