...

Ułatwienia dostępu

Uzyskaj dofinansowanie

Prowadzimy nabór wniosków na dofinansowania ze środków PFRON programu ,,Likwidacja barier w komunikowaniu się. Osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, mogą liczyć na kompleksową pomoc – przeprowadzamy przez całą ścieżkę ubiegania się o dofinansowanie zakupu sprzętu elektronicznego i specjalistycznego.


Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.