Ułatwienia dostępu

ZAPYTANIE OFERTOWE – MONITORING

W związku z realizacją przez Fundację Tyflologika projektu pn.: „Zwiększenie liczby
beneficjentów oraz rozpoczęcie działalności audytorskiej.” w ramach Programu „Odporność
oraz Rozwój Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorczości Społecznej” na lata 2022-2025
zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:
Zakup systemu monitoringu cyfrowego

Pliki o zapytanie ofertowego poniżej.