Ułatwienia dostępu

Uzyskaj dofinansowanie z nami

Władek o dofinansowaniach. Rozpoczynamy nabór wniosków. Uzyskaj dofinansowanie z nami.

Zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy kierowanej do osób z niepełnosprawnością umiarkowaną i znaczną przy ubieganiu się o dofinansowanie z zadań PFRON: “Pokonywanie Barier w Komunikowaniu się” i “Pokonywanie Barier Technicznych” oraz Aktywny Samorząd w roku 2022. Jako Fundacja pomagamy:

– wypełnić wniosek

– przekazujemy Klientowi niezbędne załączniki, by przekazał je do lekarza specjalisty (tj. formularz Zaświadczenia lekarskiego – neurolog, okulista, ortopeda)

– skompletować dokumentację 

– przeprowadzamy diagnozę potrzeb Klienta i na jej podstawie doradzamy w doborze sprzętu elektronicznego 

– wysyłać kompletny wniosek (wraz załącznikami) do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie lub Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie drogą mailową lub przez system SOW

– monitorujemy przebieg rozpatrywania wniosku głównie poprzez kontakt telefoniczny z Klientem

– jeżeli Klient otrzyma dofinansowanie, realizujemy jego Umowę z MOPR / PCPR, sprowadzamy wnioskowany sprzęt, wystawiamy faktury i wysyłamy je do jednostki dofinansowującej.

Klient:

– informuje nas o otrzymaniu dofinansowania

– przekazuje nam swoją Umowę podpisaną i zawartą między nim a MOPR / PCPR

– uiszcza swój wkład własny wynikający z Umowy z MOPR lub PCPR.

Na przełomie grudnia 2021 i stycznia 2022 zacznie się kolejna edycja tego Zadania. Od marca 2022 będzie można składać wnioski na Program “Aktywny Samorząd 2022”.