Ułatwienia dostępu

Spotkanie opłatkowe

Zaproszenie

PROGRAM

  1. Przywitanie gości.
  2. Ogólna prezentacja działalności Fundacji.
  3. Informacje o pomocy w uzyskaniu dofinansowań z PFRON.
  4. Prezentacja oferty sprzętu specjalistycznego i rehabilitacyjnego.
  5. Poczęstunek a’la wigilijny.
  6. Pokazowa mini-lekcja języka angielskiego / niemieckiego (20 min).
  7. Pokazowa mini-lekcja obsługi komputera (20 min).
  8. Dla chętnych masaż relaksacyjny (30 min).
  9. Rozdanie gościom materiałów promocyjnych Fundacji.

 e-mail: fundacja@tyflologika.pl, telefon: 665 012 114