AfaSystem – informacje

AfaSystem – informacje

Program komputerowy wspierający terapię afazji

Opis

W Pracowni Neuropsychologii Klinicznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie został opracowany zestaw programów komputerowych wspomagających rehabilitację chorych z afazją, przeznaczony dla specjalistów zajmujących się terapią funkcji językowych (neuropsychologów i neurologopedów). Przygotowane w formie elektronicznej ćwiczenia obejmują podstawowe funkcje językowe (tworzenie i rozumienie wypowiedzi językowych, czytanie i pisanie). Wzbogacony o ilustracje i prezentacje dźwiękowe materiał został podzielony według poziomów trudności, między innymi ze względu na frekwencyjność i złożoność słów. Do dyspozycji terapeuty pozostaje wiele modyfikacji pozwalających indywidualnie dostosować zadania do aktualnych potrzeb i możliwości konkretnego chorego. Obsługa programów jest prosta, uwzględnia ograniczenia sprawności ruchowej i poznawczej pacjentów neurologicznych (dostępne również specjalne panele sterownicze lub ekrany dotykowe), nie jest zatem konieczne wcześniejsze doświadczenie chorego w pracy z komputerem. W badaniach naukowych dotyczących efektywności terapii afazji podkreśla się konieczność maksymalnego zintensyfikowania oddziaływań we wczesnym okresie od zachorowania, kiedy naturalne procesy plastyczności mózgu dają potencjał do jego funkcjonalnej reorganizacji i odbudowy zaburzonych funkcji. Zastosowanie programów komputerowych umożliwia wydłużenie czasu trwania rehabilitacji i jednoczesny trening wielu chorych pod nadzorem jednego terapeuty. Bogata zawartość materiału językowego (ćwiczenia obejmują nawet do kilkudziesięciu poziomów trudności) i liczne dostępne modyfikacje ułatwiają profesjonalną, nowoczesną i atrakcyjną rehabilitację chorych z afazją. Wersja demonstracyjna AfaSystemu – kliknij tutaj: Demo. PROGRAMY (MODUŁY) DO TERAPII AfaSystem składa się z systemu zarządzającego (katalog pacjentów, przygotowanie zestawów ćwiczeń) oraz dwudziestu pięciu programów (modułów) terapeutycznych, które uporządkowano według kryterium funkcji językowej, na specyfice której opierają się zawarte w poszczególnych programach zadania: ROZUMIENIE KOMUNIKATÓW JĘZYKOWYCH – 3 PROGRAMY:

 1. Różnicowanie brzmienia słów (analiza słuchowa bodźców językowych)
 2. Interpretacja znaczenia komunikatów (rozumienie treści językowych o różnym stopniu złożoności)
 3. Czasowniki (rozumienie treści dźwiękowych związanych z czynnością)

TWORZENIE WYPOWIEDZI (EKSPRESJA) – 4 PROGRAMY:

 1. Rzeczowniki – aktualizacja nazw (opracowywanie rzeczowników)
 2. Przymiotniki – aktualizacja nazw (opracowywanie przymiotników)
 3. Związki frazeologiczne (opracowywanie rzeczowników w oparciu o związki frazeologiczne)
 4. Rzeczowniki – aktualizacja nazw w zdaniach – (opracowywanie rzeczowników w kontekście)

CZYTANIE – 12 PROGRAMÓW:

 1. Rzeczowniki – aktualizacja nazw (czytanie)
 2. Czasowniki – aktualizacja nazw (czytanie)
 3. Przymiotniki – aktualizacja nazw (czytanie)
 4. Antonimy i synonimy (czytanie)
 5. Rzeczowniki w zdaniach – opracowywanie rzeczowników w kontekście (czytanie zdań)
 6. Układanie zdań – budowanie złożonych wypowiedzi
 7. Analogie – opracowywanie porównań w kontekście (czytanie zdań) i poza kontekstem (dobór wyrazów do pary)
 8. Myślenie abstrakcyjne (czytanie)
 9. Kategorie (czytanie)
 10. Związki frazeologiczne – opracowywanie rzeczowników w oparciu o związki frazeologiczne (czytanie)
 11. Wykluczenia (czytanie)
 12. Rzeczowniki, wielokrotny wybór (czytanie)

PISANIE – 12 PROGRAMÓW:

 1. Rzeczowniki – aktualizacja nazw (pisanie)
 2. Czasowniki – aktualizacja nazw (pisanie)
 3. Przymiotniki – aktualizacja nazw (pisanie)
 4. Antonimy (pisanie)
 5. Związki frazeologiczne – opracowywanie rzeczowników w oparciu o związki frazeologiczne (pisanie)
 6. Rzeczowniki w zdaniach – opracowywanie rzeczowników w kontekście (pisanie)
 7. Analogie – opracowywanie porównań w kontekście (pisanie w zdaniach) i poza kontekstem (pisanie wyrazów do pary)
 8. Kategorie (pisanie)
 9. Związki frazeologiczne z wyjaśnieniem znaczenia (pisanie)
 10. Rzeczowniki z określeniami (pisanie)
 11. Czasowniki z rzeczownikami odczasownikowymi (pisanie)
 12. Rzeczowniki we frazach (pisanie)

Wersja demonstracyjna AfaSystemu – kliknij tutaj: Demo. W przygotowaniu są kolejne programy. WERSJA DLA TERAPEUTY Oferujemy różne warianty zakupu i dzierżawy AfaSystemu

 • WARIANTY „AFASYSTEM NA WŁASNOŚĆ”:
  • Pakiet rozszerzony – z 31 programami do ćwiczenia
  • Pakiet podstawowy – z 8 programami do ćwiczenia (programy do wyboru spośród dostępnych w sprzedaży)
  • Pakiet minimum – z 5 programami do ćwiczenia (programy do wyboru spośród dostępnych w sprzedaży)
  • + pojedyncze programy i pakiety – do wyboru

Szczegóły – patrz AFASYSTEM CENNIK.

WARIANT TESTOWY Pakiet rozszerzony – z 31 programami do ćwiczenia – na miesiąc.

Szczegóły – patrz AFASYSTEM-CENNIK.

WERSJA DLA PACJENTA AfaSystem w wersji dla pacjenta umożliwia wykonywanie ćwiczeń w domu. UWAGA! Użytkowanie wersji programu dla pacjenta wymaga współpracy z terapeutą posiadającym profesjonalną wersję programu AfaSystem. Pacjent otrzymuje od terapeuty zestaw ćwiczeń dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb, wgrywa go do swojego komputera i uruchamia przy pomocy swojej wersji oprogramowania. Ćwiczenia i wyniki mogą być przenoszone na dowolnym nośniku pamięci: dyskietka, CD, pendrive lub wysyłane pocztą internetową.

Pacjent może ćwiczyć codziennie w domu, program przechowuje jego wyniki, co umożliwia terapeucie modyfikowanie ustawień w kolejnych zestawach w sposób najbardziej dostosowany do możliwości i postępów pacjenta.

Szczegóły – patrz AFASYSTEM-CENNIK.

DEMO Zainteresowanym przesyłamy wersję demonstracyjną programu. Pobrać ją można stąd: Demo.

FILM Na zamówienie przesyłamy prezentację programu w postaci 8 minutowego filmu szkoleniowo – reklamowego. Firma Harpo wyraża zgodę na nieodpłatne prezentowanie filmu na zebraniach klinicznych, warsztatach, szkoleniach pod warunkiem nie dokonywania zmian i cięć. Próbka filmu dostępna jest poniżej: Program AfaSystem ma następujące wymagania sprzętowe:

 • procesor: klasy Pentium, zegar 500 MHz lub szybszy,
 • dysk twardy: co najmniej 4 GB wolnej przestrzeni dyskowej,
 • pamięć operacyjna: co najmniej 128 MB,
 • napęd optyczny: CD lub DVD (zalecany dla pakietu rozszerzonego),
 • karta graficzna (zalecana rozdzielczość 1024×768),
 • karta dźwiękowa (zalecane podłączone głośniki lub słuchawki),

Program AfaSystem działa pod kontrolą następujących systemów operacyjnych:

 • Windows 2000,
 • Windows XP,
 • Windows Vista,
 • Windows 7,
 • Windows 8,
 • Windows 10.

Zalecana jest polska wersja językowa systemu operacyjnego. Uwaga!! Uaktualnienie AfaSystemu (nowy mechanizm) – kliknij tutaj: Uaktualnienie. Uaktualnienie AfaSystemu do najnowszej wersji. Zawiera aktualną wersję programu głównego i modułów terapeutycznych. Instaluje nową wersję narzędzia do przygotowania terapii oraz narzędzia aktualizującego konfigurację AfaSystemu. Aktualizuje dokumentację i system pomocy. Przeznaczone do wszystkich wersji programu. Zalecane przy zmianie systemu operacyjnego na Windows 7 / 8 /10 (w przypadku wersji AfaSystemu zakupionych przed 2010 r.). Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Państwa pytania. Zapraszamy do kontaktu z firmą. Kontakt: Harpo Sp. z o. o. ul. 27 Grudnia 7 61-737 Poznań tel. +48-61-8531425 afasystem@harpo.com.pl Zobacz przykładowe ćwiczenia: Czasowniki – aktualizacja nazw (czytanie): Interpretacja znaczenia komunikatów (rozumienie treści językowych o różnym stopniu złożoności): Rzeczowniki w zdaniach – opracowywanie rzeczowników w kontekście: Związki frazeologiczne – opracowywanie rzeczowników w oparciu o związki frazeologiczne:

Kategoria: