Play Attention

15 .999,00  18 .999,00 

Play Attention

Play Attention – Zasilany umysłem, sterowany koncentracją

Play Attention jest systemem wykorzystującym zapis fal mózgowych do wspierania terapii zaburzeń uwagi oraz innych deficytów funkcji poznawczych, szczególnie cennym w przypadku osób cierpiących na ADHD i ADD. Oparty na technice edufeedbacku, umożliwia użytkownikowi sterowanie grami za pomocą koncentracji. Play Attention pozwala na systematyczne rozwijanie umiejętności koncentracji, daje możliwość kontroli nad procesami uwagi, a co szczególnie cenne: ma niezwykle atrakcyjną formę, która motywuje do pracy.
Edufeedback jest procesem nauki poprzez uzyskiwanie automatycznej informacji zwrotnej o stanie koncentracji: użytkownik koncentrując się – gra i osiąga sukcesy, dekoncentracja uniemożliwia grę. A więc gracz na bieżąco weryfikuje stan swoich procesów uwagi, a po pewnym czasie uczy się je kontrolować.
Przewidywane zmiany: wydłużenie czasu koncentracji, osiągnięcie umiejętności kończenia zadań czy doskonalenie pamięci krótkotrwałej, są efektem treningu respektującego trzy zasady:
– systematyczność
– konsekwencję
– regularność.
Jak zostało wcześniej wspomniane, system Play Attention jest wyjątkowo przyjazny dla użytkownika, stanowi świetne urozmaicenie i wsparcie terapii zaburzonych funkcji poznawczych i może być stosowany w warunkach domowych.
Za diagnozą, terminologią i teorią stoi człowiek – uczeń z deficytem uwagi czy dorosły borykający się z trudnościami w kończeniu rozpoczętych prac. Play Attention wykorzystując zapis fal mózgowych, specjalistyczne oprogramowanie i łącze bluetooth, jest tak naprawdę systemem korzystającym z zasobów tego człowieka, atrakcyjnym i dającym poczucie sukcesu.

Dostępna jest także wersja Play Attention Profesional przeznaczona do zastosowań komercyjnych (poza miejscem zamieszkania licencjobiorcy)

System jest zdaniem logopedów świetnym narzędziem motywującym i wspierającym terapię dzieci z niesamoistnym opóźnionym (NORM) rozwojem mowy oraz z samoistnym opóźnionym rozwojem mowy (SORM).

15 .999,00  18 .999,00 

SKU: Brak danych Kategoria: