Edukacyjne maty brajlowskie Reach & Match®

8 .594,00 

Edukacyjne maty brajlowskie Reach & Match®

Edukacyjne maty brajlowskie Reach & Match® są innowacyjnym zestawem, służącym do nauki i zabawy, przeznaczonym zarówno dla dzieci widzących, jak też niewidomych i niedowidzących, a także dla dzieci z innymi dysfunkcjami. Wypukłe, drukowane formy wspomagające rozwój umiejętności poznawczych, motorycznych, komunikacyjnych i społecznych oraz umiejętności czytania  będą przydatne zarówno w szkołach, przedszkolach, jak i w domach. Maty brajlowskie Reach & Match® są unikatowym zestawem brajlowskich i drukowanych, kolorowych, piankowych form, wspomagających rozwój umiejętności poznawczych, motorycznych, komunikacyjnych i społecznych oraz umiejętności czytania najbardziej lubianą przez dzieci metodą – poprzez zabawę. Zestaw jest przeznaczony dla:

  •         dzieci niewidomych lub słabowidzących,
  •         dzieci z zaburzeniami sensorycznymi, motorycznymi i rozwojowymi powodującymi bariery społeczne i komunikacyjne,
  •         dzieci pełnosprawnych.

Dwustronne maty sensoryczne oraz drobne elementy o różnych kształtach zapewniają specyficzne sposoby indywidualnej oraz grupowej nauki i zabawy. Dobrze zaprojektowany zestaw ćwiczeń i gier wspomaga umiejętności poznawcze dzieci, m.in. rozpoznawanie miejsca i kierunku, kształtu, faktury. Rozwija motorykę, sensorykę, komunikację i umiejętności społeczne. Awers maty umożliwia zdobywanie przez maluchy sprawności manualnej i uczy identyfikowania dotykowego różnych wzorów i struktur. Rewers zapewnia naukę alfabetu Braille’a, rozwój ruchowy oraz orientację przestrzenną.

Reach & Match® Learning Kit oferuje: 7 metod kształcenia, 20 rodzajów ćwiczeń i aktywności, 16 rozszerzonych gier.

8 .594,00 

Produkt dostępny na zamówienie

Kategoria: