Obsługa komputera

Uczymy korzystać z komputera i internetu. W programie zajęć między innymi:

• Poruszanie się po Internecie
• Wyszukiwanie informacji
• Rozrywka
• Komunikatory
• Bankowość internetowa
• Pakiet MS Office
• Urządzenia mobilne
• Bezpieczeństwo w sieci

Mamy komputery i oprogramowanie dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, np. systemy do powiększania i udźwiękowienia interfejsu oraz treści. Pracujemy na systemach operacyjnych Windows i Mac OS.