Likwidacja barier

Szanowni Państwo!

Zapraszamy osoby z lekkim, umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności do zakupu sprzętu komputerowego i specjalistycznego w naszej Fundacji w ramach realizowania następujących zadań PFRON:

  • likwidacji barier w komunikowaniu się (zakup sprzętu komputerowego, syntezatorów mowy itp.)
  • likwidacji barier technicznych (zakup wyposażenia mieszkania, czytaków, lup).

Pomagamy:

  • wybrać sprzęt, który można zakupić bezpośrednio od nas
  • wypełnić wniosek, skompletować potrzebne załączniki
  • złożyć wniosek w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie
  • na życzenie klienta dowozimy sprzęt bezpośrednio do domu

 

Zapraszamy do kontaktu z nami:

Fundacja Tyflologika
pl. Cyryla Ratajskiego 6,
61-726 Poznań
e-mail: fundacja@tyflologika.pl
telefon: 665 012 114, 669 263 973