Rodzinny dzień z edukacją

Nauka? Wsparcie? Relaks?

W Fundacji Tyflologika kompleksowo zadbamy o Twoje potrzeby.

Jeśli jesteś osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności wzrokowej (04-O) i ruchowej (05-R, kończyny górne), skorzystaj z naszej pomocy w złożeniu wniosku i zakupie sprzętu komputerowego lub specjalistycznego w ramach programu Aktywny Samorząd.

Każda osoba, która złoży wniosek z naszą pomocą, może DARMOWO skorzystać WRAZ Z RODZINĄ z:

  • jednorazowych zajęć z języka angielskiego lub niemieckiego (90 min)
  • masażu klasycznego (30 min)

Z promocji mogą też skorzystać rodzice lub inne osoby spokrewnione.