Wsparcie przy zakupie sprzętu komputerowego oraz specjalistycznego w ramach Programu Aktywny Samorząd

SPRZĘT KOMPUTEROWY I SPECJALISTYCZNY
SAMODZIELNOŚĆ NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI!

        Zapraszamy do zakupu sprzętu komputerowego i elektronicznego (iPhony, laptopy, lupy elektr.) oraz  specjalistycznego w naszej Fundacji w ramach Programu „Aktywny Samorząd” realizowanego przez PFRON.

Pomagamy:

  • wybrać sprzęt, który można zakupić bezpośrednio u nas
  • wypełnić wniosek, skompletować potrzebne załączniki (pomoc osobista lub zdalna)
  • złożyć wniosek w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie lub Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

Na życzenie klienta dowozimy sprzęt bezpośrednio do domu.

Szkolimy z zakresu obsługi zakupionego sprzętu.

Kto może skorzystać z programu?

  • osoby do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności
  • dorosłe (pracujące lub uczące się) osoby z niepełnosprawnością wzrokową i ruchową (kończyn górnych) w stopniu znacznym
  • osoby głuchoniewidome, z dysfunkcją narządu słuchu i problemami w komunikowaniu się (stopień znaczny)
  • osoby z problemami w komunikowaniu się, niepełnosprawnością wzrokową i słuchową w stopniu umiarkowanym
  • dofinansowania także na szkolenia z obsługi zakupionego sprzętu oraz na naprawę sprzętu zakupionego wcześniej w ramach programu
  • zwiększona wysokość dofinansowań

Korzystając z naszych usług wspierają Państwo aktywizację osób niepełnosprawnych.

Zapraszamy do kontaktu:

Fundacja Tyflologika
pl. Cyryla Ratajskiego 6,
61-726 Poznań
e-mail: fundacja@tyflologika.pl
telefon: 665 012 114, 669 263 973
facebook.com/tyflologika