AKTYWNY SAMORZĄD

Program „Aktywny Samorząd”

W 2017 roku w programie „Aktywny samorząd” można składać wnioski o dofinansowanie w zakresie:

1. Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi:

• dla osoby niewidomej- 20.000 zł z czego na urządzenia brajlowskie- 12.000 zł,
• dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – 8.000 zł,
• dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych – 5.000 zł.

Udział własny wnioskodawcy jest wymagany i wynosi 10% ceny brutto zakupu/usługi.

2. Dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

Maksymalna kwota dofinansowania programu wynosi:

• dla osoby głuchoniewidomej- 4.000 zł,
• dla pozostałych adresatów obszaru- 2.000 zł,

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia.

Udział własny wnioskodawcy nie jest wymagany.

W Poznaniu (MOPR) wnioski można składać do 30 sierpnia 2017 roku,
na terenie Powiatu Poznańskiego (PCPR) również do 30 sierpnia 2017 roku.