Zespół

Łukasz Kozłowski

Założyciel i prezes fundacji. Absolwent Pedagogiki Specjalnej oraz Filologii Angielskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tyflopedagog i oligofrenopedagog. Od kilkunastu lat pracuje w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Dla Dzieci Niewidomych w Owińskach. Uczy angielskiego. Masażysta. Jego zainteresowania to dydaktyka, ekonomia społeczna, podróże i sporty.

Rafał Rozwadowski

Nazywam się Rafał Rozwadowski, Mam 37 lat, urodziłem się w Poznaniu. Ukończyłem studia wyższe z tytułem licencjata Filologii Angielskiej zintegrowanej z Informatyką Stosowaną. Studia odbyłem we Wyższej Szkole Języków Obcych. Mam wieloletnie doświadczenie w zakresie nauczania języka angielskiego. Czas wolny najchętniej spędzam ze swoją żoną. Zgodnie ze swoim wykształceniem lubię pracę z językiem angielskim oraz komputerem.

Grzegorz Klonowski

Historyk. Doktorant Uniwersytetu Opolskiego. Absolwent Instytutu Historii UAM.  W swoich zainteresowaniach badawczych skupia się jak na dziejach NSZZ „Solidarność” Region Wielkopolska i NSZZ RI „Solidarność” w byłym województwie sieradzkim. Prowadził badania dotyczące stanu wojennego na Opolszczyźnie, KIK w Poznaniu oraz historii gminy Klonowa. Publikuje w kwartalniku „Na Sieradzkich Szlakach”. Autor licznych artykułów naukowych i popularnonaukowych.

Nikodem Maciejewski

Absolwent filologii angielskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wykształcony zarówno w kierunku nauczania języka angielskiego jak i tłumaczeń pisemnych i ustnych. Posiada doświadczenie w tłumaczeniu m. in. tekstów naukowych i technicznych. Jako osoba niedowidząca docenia i stara się wykorzystywać rolę nowych technologii i Internetu w nauczaniu języka.

Władysław Kaczmarek

Władysław Kaczmarek, 26 lat, wykształcenie wyższe (UAM) pedagog specjalny, terapeuta. Posiada certyfikat TELC znajomości języka niemieckiego na poziomie B2. Współautor programu międzynarodowych polsko-niemieckich warsztatów terapeutycznych „Europakinder” – Wippra 2015 – 2017. Wielokrotny uczestnik i laureat festiwali piosenki osób niepełnosprawnych. Wolontariusz Stowarzyszenia „Potrafię więcej”, fundacji „Mam marzenie”, „Opiekun serca”. Pasjonat pojazdów szynowych. W latach 2011 – 2014 mistrz i wicemistrz Polski w pływaniu studentów niepełnosprawnych.